gyermek-fejlesztes-2

NILD

Nemrég végeztem el a Nild tanfolyam első blokkját és egy olyan pozitív kép alakult ki bennem, amit most szívesen megosztok veletek is. Pár gondolatban próbáltam összefoglalni nektek a Nild jellemzőit, de meg kell, hogy mondjam ez több annál, mint amit itt olvasni fogtok róla. Nem gondoltam volna, hogy lehet a szorzótáblát 5 gyűszű segítségével megtanítani, vagy az íráselemeinek elsajátítása is mehet könnyedén. Arról nem is beszélve, hogy a felnőtt elmére is aktív hatással van a fekvő-álló nyolcasok átírása. Igen, lehet a tanulás könnyű is!

Vegye fel velem a kapcsolatot!

Ízelítő:

Mire jó a Nild?

1.       Alapvetően a hiányos képességek stimulálása a cél:

 • nem kompenzál – nem a megfelelő területek módosítására helyezi a hangsúlyt, hanem globálisan nézi a problémát
 • az észlelés és a gondolkodás gyengén működő területeit veszi célba, ezeket segíti

2.       Integrált (több területet fog össze):

 • integrált észlelést és gondolkodást vegyíti
 • multi modális- több érzékszerv együttes felhasználását célozza meg
 • fontos feladata a belső –önvezérelt- beszéd kialakítása (gondolkodást, stratégia kialakítást erősíti)

3. Egyénre szabott!

 • minden diák egyéniség –egyéni hiányosságokkal
 • egyéni a motiválhatóság –megtalálja a kulcsot a gyermekhez
 • sikerélmény biztosít

4. Intenzív:

 • nem lehet passzív a diák, hisz folyamatos interakcióban kell részt vennie (80 perc egy foglalkozás)
 • a feladatok változatosak, gyors egymásutániságban jönnek, amelyek folyamatosan fenntartják a figyelmet
 • a proximális fejlődés zónájában dolgozunk (mindig a megadott szint feletti zónára építünk húzó jelleggel)

5. Szülők bevonása elengedhetetlen:

 • fontos a szülővel való együttműködés megalapozása
 • következetes rendszer kialakítása, biztosítása

6. Minden korosztály számára ajánlott:

 • az agy rugalmasságára épít
 • módosíthatóságra koncentrál

NILD felmérés:

A hatékony segítségnyújtás érdekében, első lépésben egy teljes pszicho-pedagógiai mérés történik a gyengén működő területek meghatározása céljából. A felmérés kapcsán sok területet vizsgálunk meg, amelyek tükrözik a gyermek képességprofilját. Informálódunk a tanuló észlelési és szervezési képességeiről, a gyermek iskolai tanulmányairól, az időben való tájékozottságáról, téri észleléséről, de figyeljük a finom motorikát, az ábrázolási képességeit is. Ezen kívül nézzük még a feladathoz való hozzáállást, a megértés gyorsaságát, illetve a feladatokhoz szükséges időt is. Ezután kerül sor az egyénre szabott program megtervezésére. A NILD program jelenleg 26 technikát tartalmaz, amelyek hatásosan fejlesztik a tanulási zavarokat okozó kognitív diszfunkciókat, hibásan működő részképességeket. 

Vegye fel velem a kapcsolatot!

Típus NILD feladatok:

 • Diktálás (korosztálynak megfelelően)
 • Ábécé (sorrend, betűformálás, mennyire szerkeszti a betűket)
 • Fonéma- és fonológiaia tudatosság mérése (beszédészlelés, feldolgozási funkciók vizsgálata)
 • Számok/matematikai logika (1-20-ig számok írása, mennyire rendezi össze a számokat, milyen a képe, iránya, soralkotás, nagyobbaknál az iskolai követelményeknek megfelelően összeállított feladatsorral mérjük fel tudását)
 • Idő, napok és hónapok- időrendiséget figyeljük
 • Írásminta (3-4 mondat) – megfigyeljük az érzelmi hozzáállást, gondolatokat, helyesírást, mondatszerkesztést, szókincset, tagolást
 • Emberrajz (részletezettséget, komplexitást, arányok, motorikus koordináció és kivitelezést nézzük, mellette a nyomatékot és az érzelmi hozzáállást is)
 • Órarajz (ismeri-e az órát, hogy rajzolja fel az órát, strukturáltan dolgozik, ezt csak 2. osztálytól)
 • Testkép- tájékozódás saját testén
 • Ujjséma/ ujjismeret –lateralitás
 • Dominancia (melyik a domináns oldala, van keresztezettség, vagy kevert dominancia)

A vizsgálat kb. másfél órát vesz igénybe, de persze ezt befolyásolja a gyermek motiválhatósága és egyéni haladási tempója is.

A terápia kapcsán mit várhatunk, milyen változások észlehetők, figyelhetők meg?

Sok szülő szokta tőlem kérdeni, hogy mennyi idő alatt észlehető valamilyen változás, mire számíthatnak, ha elkezdik a terápiát?

Tapasztalatom az, hogy nagyjából három hónap után már látható jelei vannak a gyakorlásnak. A gyermek bátrabb lesz iskolai helyzetekben. A feladatokat magabiztosabban és jól oldja meg.  Ugyanakkor egy olyan önszabályozó rendszer alakul ki, ami visszahat a tanulásra és a mindennapi életre. A gyakorlati és szociális készségek erősítésének – ugyanannak a funkciónak kivetítése más jellegű feladatra, szituációra – hatására fejlődnek egyéb területek is. Erősödik a tudatos figyelem. Egyre gazdagodó nyelvi eszközeivel mind pontosabban fejezi ki önmagát, fogalmazza meg gondolatait és tanulási stratégiáit. A konkrét szinten észlelési és memória-fejlesztő feladat megfelelő analizálással egybekötve a stratégikus gondolkodást, a stratégia-építést serkenti.

Egyéni tapasztalat

Csabi történetét szeretném megosztani veletek…

Csabi 3. osztályos tanulóként olvasási nehézségekkel küzdött, olvasása döcögős, sokszor érthetetlen, akadozó volt. Tévesztései miatt szövegértése, szöveg feldolgozása akadályokba ütközött. Ez a probléma a többi tanulmányi területre is ránehezedett. Tanító nénije bukással fenyegette novemberben a gyermeket, ahelyett, hogy segítséget kért volna. A szülők kissé tanácstalanul hívtak fel, mert nem értették, hogy gyermekük, aki még az első két osztályt viszonylag könnyedén vette, hogy ronthat ennyit a teljesítményén. Hozzá kell tenni a történethez, hogy Csabi új tanító nénit kapott szeptembertől, aki a nyugdíj előtti utolsó évét kezdte meg az iskolában.

Találkozásunkkor Csabi motivációja alacsony szinten volt, szinte feladta, hogy ő bármikor is tud jó jegyet szerezni az iskolában. Ebből adódóan nem látta fontosnak, a házi feladatok felírását, elkészítését. Órai munkái hiányosak, befejezetlenek voltak. Írása rendezetlen, kissé kusza, tele hibával. Egyre több beírást kapott órai viselkedése miatt, mert az osztály bohóca lett.

A szülő kérésére kezdtem Csabival foglalkozni. Apró lépésekkel haladtunk, mert nem csak a korrekcióra kellett hangsúlyt fektetnem, hanem az önbizalmára is. 2. osztályos szövegértő könyvből kezdtünk el dolgozni, mert ebben rövid történetek voltak és a feladatok is könnyebbnek bizonyultak Csabi számára. Lassan kedvet kapott a munkához, egyre több feladatot oldott meg jól, de sok segítséggel, rávezetéssel. Egy idő után már magától is elővette a könyvet és dolgozgatott belőle.

Közös munkánk során kiderült számomra, hogy Csabinál fonológiai és dekódolási pontatlanságok is voltak. Olvasása miatt rosszul értelmezte a feladatot, így elvesztette a fonalat, elfelejtette azt, hogy hol tartunk az olvasásban. Tévesztései miatt másként kezdett neki a feladatnak. A feltett kérdést sem mindig tudta értelmezni, ezért a feladatot is abbahagyta.  Lényegkiemelésre, összegzésre önállóan nem volt képes.

Másfél év alatt eljutottunk arra a szintre, hogy a könnyebb szöveges feladatokat önállóan oldja meg. Helyesírása javult, de figyelmetlensége miatt még mindig vannak tévesztései. Olvasása folyékonyabb, de helyenként még téveszt. Önbizalma erősödött, eredményein is megmutatkozik.

Nyár végén ismét találkoztam Csabival, hogy ismételjünk egy kicsit, felelevenítsük eddigi ismereteit nemcsak nyelvtanból, olvasásból, hanem matematikából is. Megdöbbenve vettem észre, hogy Csabinál számolásával gondok vannak. Hiányoznak az alapok, nehezen tud fejben számolni, a szorzással is bajlódik, emiatt a többjegyű számok szorzása és osztása kínszenvedés neki.

Úgy gondoltam kipróbálom nála is a NILD terápiát. A már meglévő részképességeket fejlesztő feladatok mellé becsempésztem a NILD eszközeit és feladatait. Csabi örömmel fogadta, sőt anyukájának elmondta, hogy ezeket az órákat jobban szereti, pedig sokkal nehezebbek számára.

Elkezdtük a szorzótáblát újra megtanulni, mert erre sok matematikai feladat épül. Nem kellett sok eszköz hozzá, mindössze 5 darab gyűszű. Csabinak ez nagyon tetszett, mert nem annyira mechanikus a tanulási folyamat. És láss csodát! Könnyebb megjegyezte a szorzótáblát, mert az ujjaira helyezett gyűszű adott egy vizuális és taktilis emlékképet neki, így könnyebben tudta rögzíteni az eredményeket a fejében.

Nemcsak a számolás területén volt látható javulás Csabinál, hanem a helyesírási gyakorlatokban is. Morze segítségével a hallási figyelme erősödött, jobban meg tudta különböztetni a rövid és hosszú magánhangzókat egymástól, így a helyesírása is javult.

Az álló és fekvő nyolcasok átírása és az irányok megnevezése gondot jelentettek még a terápia kezdetén. De szép lassan sikerült egyszerre két dologra összpontosítania, és most már könnyebb fejszámolási feladatokat is adhatok neki, miközben írja a nyolcasokat.

Ügyesen haladunk Csabival, sok javulást vettem észre! Csak így tovább!

Egy újabb szösszenet Csabival kapcsolatban! Tegnap beszéltem anyával, aki örömmel újságolta, hogy Csabi 4-est kapott matekból és már az órákat is szereti! :)

Még több történet Vegye fel velem a kapcsolatot!